Föreställningar för små och stora barn

ag kommer ut till barngruppen/skolklassen och spelar dokteater. Låt barnen/eleverna för en stund få gå in i sagans värld och låta sig beröras av sagans budskap. Föreställningen varar 20-30 min. Lämplig ålder 3-9 år.

ag berättar även sagor som barnen sedan arbetar med i dans eller bild. Lämplig ålder 5-100 år.

tbildningsdag med dina anställda? Varför inte runda av dagen med att lyssna på en saga?

örr i tiden berättade man inte sagorna för barnen , utan det var de vuxna som samlades runt brasan och lyssnade på den som hade något att berätta. Detta borde vi unna oss lite mer.

ag kommer gärna ut till er och berättar!

skungen
lla känner förmodligen till den flera tusen år gamla sagan om Askungen. Jag spelar den med hjälp utav en docka som många förskolor använder (en ”fyra-i-en”-docka). Med denna dockteater vill jag gärna inspirera er ute på förskolan att själv komma igång och använda er av dessa dockor. Föreställningen tar ca 20 min och lämplig ålder är 3-9 år.

rodkungen
etta är en gammal folksaga som i Bröderna Grimms sagosamling bär titeln ”Det järnbeslagna hjärtat”. Den handlar om vikten att våga ta itu med det som ibland kan verka jobbigt, och hur det i slutändan kan leda till något gott! Föreställningen tar ca 20 min och lämplig ålder är 3-9 år.

sneprinsen
enna gamla folksaga handlar om prinsen som föds som en åsna, och vad som händer när åsnan blir älskad för den han är. Den tar upp hur viktigt det är för människan att bli accepterad och älskad trots att man inte är som alla andra. Denna föreställning tar 25 min och lämplig ålder är 5-9 år.